Röda servetter finns i alla storlekar av 3 lagers Duni samt middags Dunilin storlek.