Kiwigröna Dunilin servetter vikta som segel med enkeltryck med guldtryck.
Kundfoto.