Avocado färgade Dunilin servetter vikta som segel med enkeltryck med svart tryck.
Foto av kund.