Gul middags servetter med enkeltryck i blått vikta som en trekant.
Foto från kund.