Denna vikning kallas segelvikning. Här rekommenderar vi att använda kvalitet Dunilin då trelagers duni lätt kan "flasa" ihop.