Att vika som ett liggande hjärta är ett alternativ om man vill att texten ska kommer upp lite. denna vikning gör kunden själv med endera servett kvalitén Dunilin eller Duni(då syns rosettkanten på en sida).