Servettvikningen krona kan göras både av Dunilin(som bilden visar) och av Duni. Vikningen gör kunden själv vid leverans efter beskrivning eller avhämtas hemma hos oss. Den är allt för skrymmande för att kunna skickas med post.