31. Till alla hängivna älgjägare en klichee som får de flesta att dra på munnen. Denna är ett dubbeltryck.