13. Små fötter är ett dubbeltryck här med två textrader.