27. Här visas ett dubbeltryck hästhuvud med två textrader.