34. Till alla som älskar vatten så är ankaret perfekt. Den är ett dubbel tryck.