Sidensjö Bygdegård beställer Dunilin och kaffe servetter till fest.