Silver dubbeltryck på vita Dunilin servetter till ett dop med gula band.