Ett tips att låta datumet tryckas med siffror så det inte tar för stor plats utan att brudparets namn helt står i fokus!